www.naryby.euwww.maskac.cz

Nákupní košík

Prázdný

Nákup bez registrace!

Výrobci

Sponzoring

Rybářské Závody "Tomiška 2013

Dne: 15.6.2013
Hlavní sponzor: Splavek.cz

Jistota kvality
• SPLÁVEK.CZ = rybářské potřeby za skvělé "internetové" ceny! Vítejte ve světě kvalitního rybářského vybavení!

• Každý den do nabídky zařazujeme pouze "Top výrobky" tak, aby jste již nemuseli hledat jinde.

• Jsme jediný e-shop v ČR s kompletní nabídkou světové značky MIKADO!

• Nakupujte kvalitně z pohodlí domova, nakupujte v e-shopu SPLÁVEK.CZ!

Fotogalerie


Obchodní podmínky

 

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě www.splavek.cz (dále jen „e-shop“), seznamte se prosím s obchodními podmínkami provozovatele tohoto internetového obchodu, kterým je: Ing. David Schwedt – EUROHOBBY, IČ: 73554782, Na Houpačkách 781/41, 397 01 Písek (dále též „provozovatel“ nebo „prodávající“). Máme zájem na korektním prodeji zboží, proto naše obchodní podmínky vycházejí v maximální možné míře ze základních ustanovení platných zákonů České republiky, včetně nového občanského zákoníku, účinného od 01.01.2014.
Váš tým e-shopu SPLÁVEK.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU WWW.SPLAVEK.CZ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.splavek.cz od 01.01. 2014.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění podějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují nákup v internetovém obchodě www.splavek.cz, dále jen „SPLÁVEK.CZ“. Níže uvedené body těchto OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, tj. internetového obchodu SPLÁVEK.CZ (dále též „provozovatel“ nebo „prodávající“) a kupujícího (dále též „zákazník“, „kupující“ nebo „spotřebitel“). Provozovatelem internetového obchodu SPLÁVEK.CZ je firma EUROHOBBY – Ing. David Schwedt, Na Houpačkách 781/41, 397 01 Písek, IČ: 73554782.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží provozovatelem v e-shopu SPLÁVEK.CZ. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail spotřebitele (na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv). Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

2.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.4 Podmínkou platnosti elektronické objednávky – uzavření kupní smlouvy je vyplnění veškerých „povinných“ údajů zákazníkem v odeslané objednávce (viz objednávkový formulář SPLÁVEK.CZ).

2.5 Pro nákup v e-shopu SPLÁVEK.CZ není nutná registrace zákazníka.

2.6 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Veškeré objednávky učiněné v e-shopu SPLÁVEK.CZ jsou prodávajícím dodávány výhradně prostřednictvím služeb České pošty, s.p. (dále jen „pošta“) – službou Balík do ruky, nebo Balík na poštu, nebo podobnou službou. Po odeslání zboží (balíku) prodávajícím je zákazník informován zasláním čísla balíku na e-mail uvedený v objednávce. Podle čísla balíku může zákazník sledovat balík pomocí služby „Sledování zásilek“ dostupné na webových stránkách pošty www.cpost.cz. V den doručování balíku je zákazník systémem pošty o doručování balíku znovu informován formou krátké sms zprávy na mobilní telefon prostřednictvím systému České pošty, s.p.

2.7 Dodání balíku poštou proběhne zpravidla následující pracovní den po dni podání balíku prodávajícím. Balíky větších nebo nepravidelných rozměrů (neskladné) jsou dodány zpravidla až druhý pracovní den po dni podání balíku prodávajícím. O expedici (odeslání) balíku je zákazník prodávajícím informován zasláním čísla balíku na e-mail uvedený v objednávce.

2.8 Místem odeslání zboží je místo podnikání provozovatele, nebo jakýkoliv sklad provozovatele, nebo sklad podle bodu 2.9 těchto OP (viz systém Dropshipping – přímé zasílání zboží z meziskladu provozovatele, nebo skladu výrobce/dovozce zboží). V sídle společnosti (místě podnikání), tj. na adrese Na Houpačkách 781/41, 397 01 Písek není možný osobní odběr zboží. Tato adresa není adresou skladu e-shopu! Na adrese EUROHOBBY, Na Houpačkách 781/41, 397 01 Písek se nachází administrativní budova, nikoliv budova skladu. Pro odesílání zboží zákazníkovi slouží mezisklady provozovatele a sklady obchodních partnerů provozovatele.

2.9 Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci rychlejšího dodání objednaného zboží zaslat vybrané druhy zboží zákazníkovi přímo ze skladu svého obchodního partnera (ze skladu výrobce nebo dovozce zboží), tj. formou tzv. Dropshippingu. Zboží je v tomto případě zákazníkovi zasláno přímo ze skladu obchodního partnera e-shopu SPLÁVEK.CZ, na základě smluvního vztahu mezi provozovatelem e-shopu a třetími osobami (např. u značky MIKADO je zboží zákazníkovi zasíláno přímo ze skladu výhradního dovozce těchto značek, tj. ze skladu společnosti Nuvola blu s.r.o., SPC A 1021/3, 794 01 Krnov).

2.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.11 Vyplněním objednávkového formuláře (tj. závazné objednávky), v rámci internetového obchodu SPLÁVEK.CZ kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

2.12 V rámci České republiky jsou objednávky zasílány službou Balík do ruky (nebo Balík na poštu) České pošty, s.p.

3. Dárky k objednávce

3.1 Zákazníkovi jsou k objednávce učiněné v e-shopu SPLÁVEK.CZ poskytovány k zakoupenému zboží vybrané výrobky zdarma – dárky (dále jen „dárky k objednávce“ nebo „dárky“). Konkrétní dárky k objednávce jsou vždy uvedeny v příslušné sekci e-shopu (viz sekce Dárky k objednávce) podle výše objednávky. Z důvodů změn v této sekci, platí nabídka dárků vždy ke dni podané objednávky.

3.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu dárků v případech, kdy není daný typ dárku aktuálně dostupný. V případě, že není zákazníkem požadovaný (v objednávce upřesněný) typ dárku skladem, provozovatel zašle zákazníkovi dárek nejblíže podobný, který je skladem ke dni uzavření objednávky. Toto neplatí pro akce 1+1 zdarma, kdy druhý produkt zdarma musí být shodný s produktem, ke kterému je dodáván. Prodávající má u akcí 1+1 zdarma povinnost dodat zákazníkovi stejné délky prutů 1+1 zdarma, stejné velikosti navijáků 1+1 zdarma apod.

3.3 Prodávající může v případě nedostupnosti zákazníkem vybraných dárků bez předchozí domluvy dodat jinou (podobnou) velikost a barvu dárku (například může dodat podobnou velikost navijáku, průměr vlasce, velikost háčků, barvu gumových nástrah apod.). Prodávající nesmí v případě nedostupnosti zákazníkem vybraných dárků bez předchozí domluvy dodat jiný (podobný) typ, či model dárku (například nesmí dodat jiný typ navijáku – přední vs. zadní brzda, jiný model prutu apod.).

3.4 V případě postupu podle bodu 2.9 těchto OP (tj. odesílání zboží přímo ze skladu dovozce/výrobce) jsou dárky k objednávce zákazníkovi zasílány dodatečně spolu s vyúčtováním, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání zaplacené částky za dodané zboží na účet provozovatele! Zákazník uzavřením kupní smlouvy (podáním objednávky) stvrzuje, že souhlasí s tímto dodatečným zasíláním dárků k objednávce. Provozovatel je povinen, v případě že nemůže z nějakého důvodu tuto 10denní lhůtu na dodatečné zaslání dárků dodržet, informovat zákazníka na e-mail uvedený v objednávce.

3.5 Výhody sekce „Dárky k objednávce“ se nevztahují se na sekci „Výhodné sety“ a „Udírny“ a nelze je kombinovat. Znamená to, že povinnost dodavatele dodat zákazníkovi dárky a slevy k objednávce uvedené v sekci „Dárky k objednávce“ se nevztahuje na zboží zakoupené v sekci „Výhodné sety“ a na zboží zakoupené v sekci „Udírny“.

3.6 Částka ve vztahu nároku na dárky, je při odběru nad 2.000 Kč počítána včetně poštovného, tj. je sčítána cena za odebrané zboží a cena za poštovné. Pokud tedy celková částka za objednané (dodané) zboží + poštovné 99 Kč dohromady přesáhne částku 2.000 Kč s dph, má zákazník nárok na dárky a slevy k objednávce uvedené v sekci „Dárky k objednávce“ (např. při objednávce prutu za 1.990 Kč + 99 Kč poštovné = zákazník má již nárok na dárky jako nad 2.000 Kč).

4. Fakturace – vyúčtování

4.1 Faktury za dodané zboží jsou zasílány spolu s dodaným zbožím (v případě odesílání zboží z hlavního skladu – sídla společnosti), nebo dodatečně nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání zaplacené částky za dodané zboží na účet provozovatele (v případě odesílání zboží přímo ze skladu obchodního partnera formou Dropshippingu – podrobně viz bod 4.2).

4.2 V případě postupu podle bodu 2.9 těchto OP (tj. odesílání zboží přímo ze skladu obchodního partnera) si provozovatel vyhrazuje právo předání (zaslání) faktur, záručních listů, soutěžních kupónů a dárků (dále jen „vyúčtování“) zákazníkovi dodatečně, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání zaplacené částky za dodané zboží na účet provozovatele. Zákazník uzavřením kupní smlouvy (podáním objednávky) stvrzuje, že souhlasí s tímto dodatečným zasláním vyúčtování. Tento postup je zvolen v rámci rychlejšího dodání zboží zákazníkovi tak, aby dodání zboží nebylo vázáno na vystavení faktur. Provozovatel je povinen, v případě že nemůže z nějakého důvodu tuto 10denní lhůtu na dodatečné zaslání vyúčtování dodržet, informovat zákazníka na e-mail uvedený v objednávce.

4.3 Prodávající upozorňuje na to, že při odeslání objednávky nejsou automaticky generovány systémem e-shopu dárky přímo v objednávce s tím, že dárky k objednávce se řídí aktuální nabídkou v sekci „Dárky k objednávce“ ke dni uzavřené objednávky.

4.4 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Všechny ceny v e-shopu SPLÁVEK.CZ jsou uvedeny vč. DPH.

5. Platební podmínky

5.1 Způsob úhrady stanovuje provozovatel takto:

  • Platba dobírkou (při převzetí zboží od České pošty, s.p.)
  • Platba převodem (na účet číslo 0997133103/0800 – pouze po předchozí domluvě)
  • Platba hotově (při převzetí zboží – pouze po předchozí domluvě)

5.2 Platbu kartou e-shop SPLÁVEK.CZ z bezpečnostních důvodů neumožňuje.

6. Dodací podmínky

6.1 Zboží zasíláme na dobírku balíkem České pošty, s.p.

6.2 Při platbě převodem na účet prodávajícího (nutno předem dohodnout na infolince nebo e-mailu info@splavek.cz) je zboží zasíláno bez dobírky balíkem České pošty, s.p., a to až po oveření dostupnosti zboží provozovatelem e-shopu.

6.3 Po odeslání zboží (balíku) prodávajícím je zákazník informován zasláním čísla balíku na e-mail uvedený v objednávce. Podle čísla balíku může zákazník sledovat balík pomocí služby „Sledování zásilek“ (Track&Trace) dostupné na webových stránkách pošty www.cpost.cz. V den doručování balíku je zákazník systémem pošty o doručování balíku automaticky informován formou krátké sms zprávy na mobilní telefon.

6.4 Provozovatel si vzhledem k velkému množství nabízených položek vyhrazuje právo na nedodání zboží zákazníkovi z důvodů nedostupnosti daného typu zboží, ač je toto zboží aktuálně uvedeno v nabídce e-shopu. Jedná se především o typovou rozmanitost u délek a vrhacích zátěží prutů, velikostí navijáků, oblečení apod., jejichž dostupnost se mění každý den. Zákazník uzavřením kupní smlouvy (podáním objednávky) stvrzuje, že je seznámen s možností nedodání zboží prodávajícím. V případě, že je možné náhradní (podobné) řešení za nedostupné zboží, může toto náhradní řešení provozovatel zákazníkovi navrhnout. Dodání tohoto náhradního řešení provozovatelem e-shopu zákazníkovi je možné až po písemném odsouhlasení zákazníkem. Za písemné odsouhlasení se pro potřeby těchto OP považuje také odsouhlasení prostřednictvím e-mailu na e-mail provozovatele e-shopu – info@splavek.cz, ze kterého je zcela zřejmé, že zákazník s navrženým náhradním řešením souhlasí.

7. Dodací lhůta

7.1 Zboží je zákazníkovi dodáno zpravidla v obvyklé dodací době do 2–7 pracovních dnů od odeslání objednávky zákazníkem. V některých případech se může dodací lhůta prodloužit, zejména není-li zboží aktuálně dostupné v ČR ani u výrobce/dovozce. Provozovatel si vyhrazuje právo zboží v obvyklé dodací době nedodat. V takovém případě má zákazník právo objednávku kdykoliv zrušit bez udání důvodu a odstoupit tak od kupní smlouvy. Odstoupit od kupní smlouvy má zákazník také právo i v jiných případech, uvedených v těchto OP, resp. dle platné legislativy ČR.

7.2 Dodací lhůta uvedená u jednotlivých produktů je pouze informativní. Provozovatel si vzhledem k velkému množství nabízených položek vyhrazuje právo na nedodržení dodací lhůty uvedené u jednotlivých produktů v e-shopu. Zákazník uzavřením kupní smlouvy (podáním objednávky) stvrzuje, že byl seznámen, že dodací lhůta uvedená u jednotlivých produktů je pouze informativní, resp. odsouhlasením těchto OP je zákazník seznámen s možností prodloužení dodací lhůty zboží, a to zejména vyskytne-li se objektivní důvod prodloužení dodací lhůty (např. dočasná nedostupnost zboží u prodávajícho).

7.3 O prodloužení dodací lhůty v případech, kdy je to účelné, provozovatel zákazníka informuje a případně navrhne zákazníkovi individuelní (náhradní) řešení objednávky – zaslání podobného typu produktu, poskytnutí slevy, nebo dárků za zpoždění v dodání apod.

7.4 Na individuelní řešení objednávky uvedené v bodě 7.3 nevzniká ze strany zákazníka právní nárok.

8. Doprava

8.1 Zboží zasíláme po celé České republice, a to výhradně prostřednictvím služeb České pošty, s.p. Po odeslání zboží (balíku) prodávajícím je zákazník zpravidla informován zasláním čísla balíku na e-mail uvedený v objednávce a v den doručení balíku také sms zprávou na telefonní kontakt zákazníka. Podle čísla balíku může zákazník sledovat balík pomocí služby „Sledování zásilek“ dostupné na webových stránkách pošty www.cpost.cz. Osobní odběr na hlavním skladě a jednotlivých meziskladech není možný.

9. Poštovné – ČR

9.1 Poštovné je v rámci České republiky jednotné a činí 99,– Kč s tím, že v případě dobírky se připočítává ještě 49,– Kč. Při odběru zboží nad 2.000 Kč je poštovné zdarma. Balné je ve všech případech zdarma (balné neúčtujeme).

10. Zasílání mimo ČR

10.1 Zboží do jiných zemí, včetně Slovenska nezasíláme.

11. Reklamace

11.1 Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice, zejména ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zboží lze reklamovat u provozovatele zasláním na adresu:
EUROHOBBY, Na Houpačkách 781/41, 397 01 Písek

11.2 Zboží značky MIKADO je možné z důvodu zrychlení vyřízení reklamace zaslat (reklamovat) přímo na adresu servisního oddělení výhradního dovozce značky, a to na adresu:

Nuvola blu s.r.o., SPC A 1021/3, 794 01 Krnov

V obou případech postupu podle bodu 11.1 nebo 11.2 je nutno k reklamovanému zboží přiložit tyto náležitosti:

  • vyplněný záruční list, nebo kopii nákupního dokladu (kopii faktury)
  • popis závady
  • kompletní adresu zákazníka a telefonní kontakt

11.3 Reklamované zboží je vždy nutno zaslat kompletní (tj. v případě reklamace prutu zaslat celý prut, nikoliv jen reklamovaný díl). Reklamované zboží musí být zasláno v obalu, odpovídajícím bezpečné dopravě, nebo v původním obalu EUROHOBBY (tj. pruty je nutno zasílat v pevném neprůrazném obalu, navijáky v obalu s výplní apod.). Prodávající má povinnost podle ustanovení § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákazníka (spotřebitele) řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Uzavřením objednávky bere zákazník na vědomí, že byl ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele řádně informován.

V případě postupu podle ustanovení § 19 odst. 3) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tj. v případě nutnosti odborného posouzení (odstranění) vady reklamovaného výrobku, kdy je nutno z důvodů technické náročnosti opravy dohodnout se spotřebitelem delší lhůtu než 30 dnů, je zákazník (spotřebitel) povinnen jednat v součinnosti s prodávajícím. Po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout na delší době vyřízení reklamace než je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v případě, pokud k tomu poskytne spotřebitel písemný souhlas (formou písemnosti, nebo e-mailu).

12. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

12.1 V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má soukromá osoba kupující – tj. zákazník/spot­řebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od smlouvy může doručit spotřebitel e-mailem na info@splavek.cz. Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení, nebo na adresu sídla provozovatele: EUROHOBBY, Na Houpačkách 781/41, 397 01 Písek. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody apod.), příslušenství a obalu. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

13. Práva a povinnosti prodávajícího

13.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nesmí být prodávajícím poskytnuty třetím osobám, vyjma postupu podle bodu 2.9 těchto OP (tj. v případě odesílání zboží přímo ze skladu obchodního partnera formou Dropshippingu).

13.2 Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně (e-mailem) požádá.

13.3 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

13.4 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění (např. v případě nedostupnosti zboží). V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedených důvodů, vrátí prodávající celou částku kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

14. Práva a povinnosti kupujícího

14.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno a kontaktní telefon.

14.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

14.3 Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od doručení v souladu s platnou legislativou – viz bod 12.1 těchto OP.

15. Ochrana osobních údajů

15.1 Informace o zákaznících uchovává provozovatel e-shopu SPLAVEK.CZ v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem e-shopu SPLAVEK.CZ archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

16. Práva z vadného plnění

16.1 Provozovatel internetového obchodu SPLÁVEK.CZ, jako prodávající, plně respektuje všechna ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

16.3 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

16.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, jak je výše uvedeno, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

16.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

16.6 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

16.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, tj. ve znění uvedeném na www.splavek.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

17.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v nabídce internetového obchodu SPLÁVEK.CZ, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

17.3 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014 a platí po celou dobu zveřejnění na webových stránkách provozovatele ve výše uvedeném znění.